Thân mẫu bạn Trần Hữu Tiến 

Được tin Thân mẫu của bạn Trần Hữu Tiến đã từ trần  ngày 28 tháng 7 năm 2016 tại Phú Yên.  Hưởng thọ 90 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng 2 bạn Trần Hữu Tiến và Vũ Thị Ái Lâm cùng tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

  Lớp Sinh A