Thân mẫu bạn Huỳnh Thị Thanh Tâm 

Được tin Thân mẫu của bạn Huỳnh Thị Thanh Tâm đã từ trần  ngày 3 tháng 11 năm 2017 tại Sài Gòn.  Hưởng thọ 86 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng 2 bạn Huỳnh Thị Thanh Tâm và Lê Hữu Thượng và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

  Lớp Sinh A