Thân mẫu bạn Đặng Thị ChiĐược tin bác Nguyễn Thị Hồi. Thân mẫu bạn Đặng Thị Chi đã tạ thế ngày 08 tháng bảy 2011. Hưởng thọ 94 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng  hai bạn Chi & Việt và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

  Lớp Sinh A.