Nhắn tin với bạn nhờ đăng tìm bạn Trần Thị Thanh Tuyền. Xin cho biết thêm chi tiết 


Chân thành cám ơn.