Nhắn tin với bạn nhờ đăng tìm bạn Trần Ngọc Diễm. Xin cho biết thêm chi tiết. 


Chân thành cám ơn.