Tìm Bạn 2

Nguyễn Hiên Nam, ĐHKH SàiGòn 74-79 Khoa Hóa

đăng 19:52, 26 thg 7, 2014 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 20:12, 26 thg 7, 2014 ]Tìm bạn Vũ Kim Thoa, Nguyễn Đình Hải Âu, Lê Tất Mua, Nguyễn Khánh Điều, Phan Huy Tước, Phạm Thanh Loan
Xin nhắn tin qua Khoa Sinh ĐHKH SG. Cám Ơn các bạn.   
    

Lê Thị Hữu Nghĩa ( lớp D )

đăng 19:24, 28 thg 1, 2012 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 15:35, 29 thg 1, 2012 ]Nhờ tìm bạn Lê thị Hữu Nghĩa, lớp D.

Xin liên lạc Nguyễn Đặng Mỹ    -   mail:  ngdmy@yahoo.com   -   phone : ( 001) 604-433-1865

Xin cám ơn nhiều lắm.
   
    

Lý Tiểu Lệ

đăng 15:07, 4 thg 1, 2012 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 15:17, 4 thg 1, 2012 ]


" Tìm bạn Lý Tiểu Lệ _ lớp sinh lý sinh hóa A, nhà ở Long Xuyên vượt biên năm 76-77.

Bạn biết tin của Lệ, xin mail về : badgirl_ngoxnghech@yahoo.com.vn ( Dương Thị Thái Bình )

hoặc viết vào khung dưới đây. Xin chân thành cám ơn."
   
    

Phạm Quốc Hùng

đăng 02:57, 26 thg 9, 2011 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 14:00, 26 thg 9, 2011 ]


Tìm bạn PHẠM QUỐC HÙNG trước ở Huỳnh Khương Ninh, đi định cư ở USA năm 1984, hay 1985? Bạn nào có thông tin về bạn Hùng vui lòng nhắn tin về web hoặc liên hệ 6 Môn, Tí đô, Hòa đen. Rất cám ơn !
   
    

Trần Thị Thanh Tuyền

đăng 13:17, 22 thg 7, 2011 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 20:13, 25 thg 7, 2011 ]Nhắn tin với bạn nhờ đăng tìm bạn Trần Thị Thanh Tuyền. Xin cho biết thêm chi tiết 


Chân thành cám ơn.
   
     

Trần Ngọc Diễm

đăng 13:17, 22 thg 7, 2011 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 20:11, 25 thg 7, 2011 ]Nhắn tin với bạn nhờ đăng tìm bạn Trần Ngọc Diễm. Xin cho biết thêm chi tiết. 


Chân thành cám ơn.

   
     

Hứa Xuân Dương

đăng 13:16, 22 thg 7, 2011 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 14:04, 6 thg 1, 2012 ]Người Hoa, cùng tổ với Huỳnh Mỹ Hạnh Thục. Bạn biết tin xin vui lòng liên lạc với web Sinh@.


" Nếu có ai biết được tin tức của Hứa Xuân Dương ( nhóm SINH)  Xin liên lạc với Trương Dịch Tường với Email : truongdichtuong@hotmail.com "


Chân thành cám ơn.
   
     

Vũ Kim Thoa

đăng 13:16, 22 thg 7, 2011 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 20:09, 25 thg 7, 2011 ]Tìm bạn Vũ Kim Thoa, lớp Sinh A, nghe nói đã định cư ở nước ngoài ( có hình Kim Thoa ngày xưa ). Bạn biết tin xin nhắn về Web Sinh @.


Chân thành cám ơn.

   
     

Phó Thị Phương Thu

đăng 13:15, 22 thg 7, 2011 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 20:07, 25 thg 7, 2011 ]Tìm bạn Phó Thị Phương Thu, lớp Sinh A, nhà ở đường Tự Đức, nghe nói đã định cư ở Mỹ.Phương Thu hoặc bạn nào biết tin xin nhắn về Web Sinh A.

Chân thành cám ơn.
   
     

1-9 of 9