Tìm bạn Nguyễn Đình Hải Âu - lớp Sinh A, có thời gian đi bộ đội, nhà ở đường Võ Văn Tần Quận 3, nghe nói kết hôn cùng Kim Thoa ( lớp Sinh A ) và cả 2 đã ra nước ngoài. Bạn nào biết được tin tức cuả Âu xin tin về web Sinh@ .

  Chân thành cám ơn