Tìm bạn Liêu Thanh Tùng - Sinh A - Nhà ở cầu chữ Y, Phạm Thế Hiển, đi Pháp theo diện quốc tịch Pháp ( đã đổi tên Pháp ). Năm 1983 có gặp Tùng ở Paris, nhà cuả Tùng ở phía bắc Paris, sau đó mất liên lạc đến nay. Bạn nào biết tin tức của Tùng xin liên lạc về web Sinh @.

    Chân thành cám ơn