Tìm bạn Lê Trịnh Toàn SLSH A, Lớp A??, Vưọt biên năm 76 -77, nhà ở khu Bàn Cờ.

Bạn biết tin xin liên lạc về Web Sinh @

Chân thành cám ơn