Dạ Lữ Viện

Saigon 1950. L' Asile de nuit. Dạ Lữ Viện Địa Phương SAIGON - CHOLON
Theo tự điển Việt Nam của NXB Khai Trí (trước 1975), "Dạ lữ viện" là "chỗ công cộng dành riêng cho kẻ không nhà trú ngụ về ban đêm".

Sài Gòn 1949. Lễ nhậm chức của đêm tị nạn trong phim hoạt hình gallieni
Saigon 16-11-1949. Khánh thành Dạ lữ viện Địa phương SAIGON-CHOLON trên Đại lộ Gallieni (nay là đường Trần Hưng Đạo).


Lễ nhậm chức của đêm tị nạn tại bd bd trên 16-11-1949 lúc 18 p. Tổng Thống Trần Văn Hữu và ngài những của Sài Gòn-Cholon. 1298 / s ảnh không có. 1: đến nhà kho thóc.

Nhà Bếp


Minh Mẫn : Sau trở thành trụ sở cảnh sát công lộ trên đường Trần Hưng Đạo

          Nguồn FB Dân Sài Gòn xưa