H


 • Nguyễn Lục Hà
 • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Nguyễn Thị Thanh Hải
 • Nguyễn Thị Huệ
 • Trần thị Cúc Hòa
 • Nguyễn thị Hoàng
 • Lê thị Kim Hoàng
 • Bùi Trung Hậu
 • Lê Minh Ngọc Hương
 • Lê thị Nguyệt Hồng
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Huỳnh Thị Cẩm Hồng
 • Lê Thị Huyền Hà
 • Lê Thị Ngọc Hạnh
 • Bùi Thị Ngọc Huệ

 • Trần Việt Hùng
 • Đinh Diệu Hoàn
 • Tiêu Kim Huân
 • Châu Xuân Hùng
 • Lê Minh Hòa
 • Trần Minh Hoàng
 • Phạm Quốc Hưng
 • Nguyễn Huy Hoàng ( Bạch Phượng )
 • Nguyễn Hoàng Hùng
 • Tăng văn Hà
 • Trần Trọng Hiệp
 • ... ? ....... Hiển hay đi chung với Mùi (đã qua đời )
 • Phạm Văn Hiếu
 • Phạm Quốc Hùng
 • Thái Kiến Hoa