Danh sách sinh A 77 - 78

 Chân thành cám ơn bạn Trần Thị Lệ Chi đã gửi tặng chúng ta danh sách lớp niên khoá 1977 - 1978

Với những tờ giấy pelure đã ngã màu vàng theo năm tháng khiến chúng ta có dịp hồi tưởng lại một thời đã qua. Những ký hiệu chú thích:

    - TT : Tổ trưởng

    - HT : Học tập

    - BC : Báo chí

    - VN : Văn nghệ

    - TD : Thể dục

    - DS : Đời sống

    - LĐ : Lao Động