Hình ảnh được gửi bởi  Minh Hoàng và Ngọc Thạch
  

             


Lý Minh Tri - Trương Thiên Tân - Đỗ văn Thiện
Đỗ Ngọc Thạch - Lý Kim Xuân - Nguyễn Tuấn Kiệt