Ngày đó 1

đăng 01:08, 21 thg 8, 2011 bởi sinh A nhóm   [ đã cập nhật 07:10, 5 thg 3, 2018 ]
Hình ảnh được gửi bởi Thanh Tâm và Thanh LiêmBích Mai - Trần Thị Liên - Thanh Thủy - Nguyễn thị Hoàng - Thanh Tâm - Hữu Thượng
 Kim Hoàng - Ngô Văn Nhiệm - Kim Nguyên - Vinh Quý

1982


     
                     


1982