Hương Xuân và các bạn dịp hè 2012 ( link để xem hình năm 2012 )
Dưới đây là hình ảnh gặp nhau của các bạn dịp hè 2013
Rồi một năm sau ... vậy mà chưa thấy cái  " GIÀ "