Buổi họp mặt nho nhỏ nhân dịp có Phạm Thị Minh Nguyệt và cô Nguyệt ở Úc về, và sự có mặt của cô Uyên
Bữa tiệc được tổ chức tại nhà Trần Minh Hoàng ở Bình Chánh


Bên hông nhà Hoàng
Việt Mỹ - cô Uyên - cô Nguyệt - Bạch Nga - Hồng Phượng - Kim HoàngÔng bà chủ

Phạm Thị Minh Nguyệt ngồi giữa Kim Hoàng và Ngọc Môn Từ trái qua phải:
 
Tiến Dũng - Ngọc Môn - vợ chồng Phượng - Châu - Kim Hoàng - Minh Nguyệt - Bùi Thế Đạo - Thanh Liêm