Lý Kim Xuân, Nguyễn Duy Thành và các bạn ở Việt Nam


Họp mặt với Bích Mai tại nhà Hữu Tiến


Ngồi :Odette ( vợ Thành) -  Tùng ( vợ Tuấn ) - Đoàn Thu - Ngọc Môn - Ái Lâm ( vợ Tiến ) - Nguyệt ( vợ Hoà ) -  Nga ( vợ Kim Xuân )

Đứng : Thành - Liêm - Cường - Đức - Hiệp - Thạch - Tuấn - Hoàng - Hoàn - Tiến - Dũng - Hoà - XuânCác bạn ở Việt Nam đón tiếp vợ chồng Kim Xuân và Duy Thành tại quán nhà Hoàng Mono

Thành đang chuẩn bị fromage CamembertVợ chồng Thành vừa đến Sài Gòn

Chào đớn vợ chồng Thành và Tân