Lê Hữu Thượng và Huỳnh Hữu Đức về thăm An Giang ... 11- 2015

Huỳnh Hữu Đức họp mặt với các bạn


Đức mặc áo chemise careau xanhHuỳnh Hữu Đức và Lê Hữu Thượng về An Giang thăm Bích Mai

Nhà Bích Mai
Đức, Thượng, Bích Mai bên cây mít sai trái