Hình chụp chung, thiếu vài bạn tới muộn...


  Phỏng vấn bỏ túi


Ah...thăm hỏi, hỏi thăm...


Việt Mỹ - Bạch Phượng - Huy Hoàng


Trung Hậu- Thái Bình- Việt Mỹ- Ngọc Môn- Hồng Liên


Vinh Quý - Hữu Tiến - Ngọc Thạch


Ngô thị Anh Thủy- Kim Dung- Diễm Mai- Mỹ Lan- Kim Hoàng- Việt Mỹ- Nguyễn thị Tám                                                    Giống như đang khoe răng còn nguyên vậy ta...


                                                                                    đố vui


                                                                                     5 giây bắt đầu


                                                                            Phiêu linh ...


                                                                             song...rên (sorry)... song ca


                                                                    Đinh Diệu Hoàn trông vẫn còn "tơ" lắm...
                                                                      Huỳnh Quang Nghĩa ( Đâu rồi thư sinh mắt kính ngày nào )                                                                      Những lão tướng vẫn đang "sung"


                                                                               Vẫn Twist tưng bừng...


Photo by Vuong Quoc Tuan