Họp Tân Niên Đinh Dậu 2017 với vợ chồng Đức & Lục Hà tại SàiGòn

Đức & Lục Hà và các bạn ở Việt Nam 10-3-2017 ( Trần Việt Hùng )


Gặp lại Đức & Lục Hà sau 40 năm xa cách.... thật vui nồng ấm..... thân chúc tất cả vẫn còn bên nhau


Lục Hà - Bạch Nga - Ái Lâm


Phúc - Hoà - Cường - Đức - Lục Hà - Môn - Tuấn - Ái Lâm - Dũng - Tiến - Bính