Họp lớp 2015

    
    SAIGON Bắt đầu mưa ,hy vọng video cơm nguội này (hết nóng rùi ! ) chấm nước mắm kho quẹt  sẽ hài lòng các Bạn,
    Có thể nhấp vào chữ  youtube  ở góc dưới video, để xem màn hình lớn và tiện tay các Bạn viết vài giòng                            phê bình & nhấp LIKE ở đó cho tác giả của video này  rút kinh nghiệm cho video sau hay hơn !

    THANKS , CÁC BẠN
    TRAN VIET HUNG  ( Youtube Ximuoi1000 )