Vài hình ảnh của Phạm Thị Minh Tân, Tạ Loan, Trần Thùy Châu tại Nam California
Minh Tân từ Bắc Cali xuống thăm Thùy Châu và Tạ Loan ở Nam Cali.
Xin chia vui cùng các bạn niềm hạnh ngộ.