Trần Đức Diên


  • Gỏi Bưởi Tép Bò

    Chiều nay tôi có hẹn với  XL và thầy giáo D, cùng nhập bọn với TL để đi đến nhà H.  Nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, tôi nhẩn nha, mở tủ lạnh, lấy ly nước dừa tươi  để sẵn rồi ra hàng hiên trước nhà vừa nhấm nháp ... xem thêm