Còn Bên Nhau‎ > ‎Thơ‎ > ‎Nguyễn Thanh Liêm‎ > ‎

Hương xưa

 

Hương xưa

 Anh lại về em nhắn gì không

Hạ vẫn chói chang phượng vẫn hồng

Quê vẫn buồn tênh chiều oi ả

Lục bình uể oải, đợi nước rong

 

Cảnh cũ năm nào em nhớ không

Đò dọc đò ngang nước với sông

Sáng chiều cặp sách cười chen chúc

Thèm chút hương xưa thoảng khói đồng

 

Trời sắp chuyển mùa em biết không

Đường chiều mây xám nhớ mênh mông

Áo phai mấy bận đời mưa nắng

Thuyền vắng sông buồn, trông vẫn trông


NTL  - 05 - 2013