Còn Bên Nhau‎ > ‎Thơ‎ > ‎Nguyễn Thanh Liêm‎ > ‎

Chị Hằng


 

CHỊ  HẰNG

 

Chị vẫn là chị mãi không già

Mãi là huyền diệu nét Hằng nga

Người đi kẻ đến vòng nhật nguyệt

Tháng năm tròn khuyết cõi người ta

 

Chị đi rồi chị cũng quay về

Ánh trăng năm cũ bến sông mê

Người đi biền biệt buồn từ độ

Cuội ơi thêm sáng chút trăng quê

 

Tháng bảy chị ơi chớ ngậm ngùi

Ô kiều đã khép nỗi nguôi ngoai

Ngâu ơi chắt nước dùm đi nhé

Để Trung Thu sáng chúng em vui

 

 

NTL , 9/2012