Hoài Hương


Tình Hoài Hương ----- Hồng Phượng


Ngoài hiên giọt nắng rã rời.
Hoàng hôn phủ xuống một trời cô liêu.
Chân mây lạc lõng cánh diều.
Như thân viễn xứ chín chiều ruột đau.
Cô đơn, phiêu bạt ... trời Âu.
Đêm đêm thổn thức tình sầu hoài hương.
Quê hương nhớ lắm khôn lường.
Bước chân lữ thứ trên đường chông gai.
Quê người nhìn giọt nắng phai.
Hướng về đất mẹ u hoài xót xa.
Chiều nay vương mắt  lệ nhòa.
Nhớ về quê mẹ, mênh mang nỗi buồn
Giờ thì mang kiếp tha hương
Nói sao cho hết nỗi buồn xa quê
Nắng tan, chiều xuống, chim về
Chim còn có tổ, có quê, có đànTrông chim lòng thấy xót xa
Quê hương còn đó, nhưng nhà tôi đâu
Nhớ thương giọng mẹ ngọt ngào
Nhớ anh, nhớ chị xuyến xao cõi lòng
Ngậm ngùi dõi mắt xa trông
Đâu Sài Gòn cũ, Phượng Hồng, chiều mưa
Giảng đường, bạn cũ, trường xưa
Và lòng ‘’ai đó’’ vẫn chưa đáp đền
Dáng xưa nào dễ gì quên
Bao năm  biền biệt vẫn không nhạt mờ
Phượng hồng giờ chỉ trong thơ
Chiều tàn, đêm xuống, trong mơ hiện về
Giờ xa ngàn dặm sơn khê
Nhớ từng kỷ niệm, nhớ ai dỗi hờn
Nơi đâu … quê mẹ vẫn hơn,
Nhìn chim về tổ nghe lòng xót xa....

Trần Quốc Văn ( Holland 11/2011 )