Còn Bên Nhau‎ > ‎Thơ‎ > ‎Quốc Văn‎ > ‎

Dù gì


  gì cũng vợ của ta
Dù có hôi nách vẫn là của “ông”
Dù chân có mọc nhiều lông
Nhưng ta cứ nghĩ như không có gì
Chớ nên thắc mắc mà chi
Ngày đêm ôm ấp có gì ngại đâu
Nếu vợ thích ở nhà lầu
Xắm ô tô xịn, mua tàu, máy bay
không cần suy nghĩ làm ngay
Chìu vợ liền nhé, chớ lòng vòng lâu
Có gì mà phải lo âu