Mộng Xuân

Hoa đào đã n đu thôn

Dt dìu xuân mộng, đưa hồn ru xưa

Tháng Tư buồn đi nắng mưa

Bão, giông, sóng, gió cun bừa người đi

Phá tan ước vng xuân thì

Ngm ngùi gic cũ, bit ly thêm su

Nhiu ln lc miết vào đâu

Khi hoa hng sc nhum màu mng Xuân.

Mỗi năm hoa đào nở

Li thy ông K... già

Đng chp hình vi vợ

Tóc ông mãi..bc ra

 

LDK


" Ngắm hoa đào "  TT họa bài   " Mộng xuân "