Mơ Xuân ( Lê Duy Khải )

Cuộc đời như một giấc mơ
Mỗi ngày là một bài thơ trên đường
Giấc xưa còn thoảng chút hương
Sóng đôi thi họa, dạo vườn hoa Xuân
 
Mơ xuân xa thấy thật gần
Ngỡ là cách biệt muôn lần có nhau
Ôm mộng xuân đủ sắc màu
p tình xuân nđọng vào tâm sâu

LDK.


 

Mơ Xuân ( Lan Hoa )

Cuộc đời như một giấc mơ
Mỗi ngày là một bài thơ trên đường
Giấc xưa còn thoảng chút hương
Sóng đôi thi họa, dạo vườn hoa Xuân
 
Mơ ai trong giấc mộng đời?
Cùng nghe gió quyện nắng vàng nhẹ rơi.
Bên rào dăm đóa tường-vi,
Nghiêng nghiêng tơ liễu, đón chào mưa xuân!

Mơ Xuân xa, thấy thật gần
Ngỡ là cách biệt, muôn lần có nhau

LH.