Giấc hè

Em ngồi em chơi
Lãng đãng nhìn trời
Xuân vừa đi khuất
Hạ đã kề bên

Ôm nóng eo thon
Em vùi trong giấc
Lòng em ngây ngất
Say đắm hương trời

Tình gieo nhẹ rơi
sâu vào mộng tưởng
Tám, chín, mười thương

Tình còn, tình mất
Tình nhớ, tình mơ
Tình cuốn vào thơ

Lê Duy Khải - cuối đông 2013