Vườn nắng


Trong vườn nắng dịu
Em ngồi thơ thẩn..
Tưởng chừng xuân đang đến,
Mà thu đã chớm về !
Đong đưa gió ôm tóc
Áo ghen thầm gió ơi!
....
Mong ai người không đến
Hoa lá cũng nhìn trời...

Lan Hoa  3 - 2013