TÌNH BIỂN


Biển vẫn sóng
Mặt trời lên
Sóng vỗ bờ
Mắt em cười
Tóc như mây

Biển vẫn sóng
Dấu chân hoang
Nét môi sầu
Nửa mặt trời
Chìm trong sóng

Em về đâu?
Mưa giăng mù
Gió tương tư
Sóng bạc đầu
Tràn ôm cát

Biển vẫn sóng
Đánh vào đêm
Sao vỡ nhòa
Mảnh trăng rơi
Vàng trên sóng

Biển vỗ về
Kiếp dã tràng
Sống như mơ
Em về đâu?
Biển vẫn sóng...

 
  LH