Mưa lòng

Bao nhiêu mưa rớt ngoài trời
Bấy nhiêu giọt nước mắt rơi trong lòng
Đêm ngày sao cứ chờ mong
Không dưng lòng cứ ngóng trông một người!
 
Mưa ơi đừng có rơi hoài
Mưa trên mái lá ngậm ngùi lòng ta
Chỉ là những giọt mưa sa
Có duyên có nợ chi mà khóc than!
 
Mưa rơi thánh thót nhẹ nhàng
Để cho nước mắt hai hàng tuôn rơi!
Mưa còn rơi mãi mưa ơi
Ni lòng biết tỏ cùng ai bây giờ?
 
Van mưa mưa hãy ngừng thôi!
Van em em hãy để tôi yên lòng
Trời mưa bong bóng bập bòng
Tôi về lấy vợ để không nhớ người!
 
Ghi chú: TT lược dịch từ bài thơ “ Il pleure dans mon coeur” của thi sĩ Pháp nổi tiếng Paul Verlaine thế kỷ 19
 nguyên văn như sau:
 
                      Il pleure dans mon coeur
 
Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur?
 
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie
Ô le chant de la pluie!
 
Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écoeure.
Quoi! nulle trahison?...
Ce deuil est sans raison.
 
C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine!

 Mưa lòng Thanh Tâm phỏng dịch