Em Về Có Nhớ.

 Em về có nhớ ... dù hồng

Mình che chung lúc ngoài trời đổ mưa

Mưa làm vạt áo em thưa

Cho tôi ngơ ngẩn đánh rơi dù hồng

Tóc em se lọn rối bồng

Lơi lơi trên ngực căng phồng dưới mưa

Giúp em cài lại khuy thưa

Nước mưa rơi hạt để tay không thừa

Dù hồng chẳng lớn chỉ vừa

Đủ che hai đứa biết yêu tình đầu

Mưa nào nát, mưa nào sầu

Xin đừng trôi mất mối tình đang say

Dù hồng che đó che đây

Che luôn lối cỏ bước chân em về.


Đức Diên - tháng sáu trời mưa. 2011