Còn Bên Nhau‎ > ‎Photo - Video‎ > ‎

Bên Góc Kính

                              TRANH CHÂN DUNG TRÊN MÀNH TRÚC                     AI BẢO XUÂN TÀN HOA RỤNG HẾT.....
                             ĐÊM QUA,
                                   SÂN TRƯỚC,
                                             MỘT CÀNH MAI....

HOA MAI SAIGON


 


  
     BẦU HỒ LÔ

 
               ÔNG ĐỒ SAIGON


                      


                                                                                  photos tranviethung

    SAIGON XƯA