Còn Bên Nhau‎ > ‎Photo - Video‎ > ‎

Ảnh vui

Rõ ràng

" Bó tay luôn "


Bàn thờ ông Thiên


Không sợ mất cơm mà chỉ sợ mất nồi


Phó nhòm đại tài


Ca dao Việt Nam !!! hic


Chim cu đất vật ba bà, chim cu nhà thoi thóp cầm hơi


Một lần lỡ bước trùng nhau, bây giờ khập khiễng cùng nhau bước về


                                                                      
  Cho dù có hói ...vẫn là chỗ dựa an toàn cho đầu bạc...khi quắc cần câu ( 26/11/2011)
                TQV sưu tầm
              TQV sưu tầm