Còn Bên Nhau‎ > ‎

Hát cho đời mãi xanh

Bóng đã xế, hơi đã mòn
 Nhưng lửa vẫn còn, hát như ngày ấy ...       Sùng Gia


                                                                                                                            Trần Đức Diên

                                                                                                  Huỳnh Tiến Dũng

                                                                   Trần Minh Hoàng

                                        Nguyễn Việt Mỹ

               Đỗ Hương Xuân


                                     Nguyễn Thị Kim Lệ

                                                                Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

                                                                                                     Lê Thị Kim Hoàng