Còn Bên Nhau‎ > ‎

Forum Nhóm Sinh @


 

Diễn đàn này là nơi chia sẻ ý kiến liên quan đến lớp Sinh @. Những thông tin bè bạn, tang hiếu, hỉ sự...


Nơi giúp nhau thêm kiến thức về IT, khoa học kỹ thuật, ẩm thực, sức khỏe, nữ công gia chánh... Xin gác lại trước cổng forum những gì thuộc về công việc riêng, chính trị, tôn giáo, hiềm khích cá nhân …. Nhóm admin sẽ xin được phép cắt bỏ những thông tin mang tính quảng cáo hay phục vụ cho việc riêng hoặc không phù hợp với nội quy Forum.


Để có thể đăng nhập. Các bạn cần đăng ký với những thông tin quy định, đồng thời chờ nhóm admin kiểm chứng, sau đó tài khoản của bạn mới hoạt động được.

Thân mến.


   Nhóm Admin 


Forum Sinh @ Khoa Học Sài Gòn . Com

( Xin cáo lỗi, forum đang chỉnh sửa )