code hay


 CODE CHỮ CHẠY VÀ DỪNG LẠI KHI ĐƯA CHUỘT VÀO:

Code chũ chạy -dừng lại khi đưa chuột vào

<marquee direction=top scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
Anh yêu em nhiều lắm
</marquee>


*-*Chú thích:

+marquee: là tên một thẻ tong HTML dùng để cho nội dung của một thẻ nào đó chạy
+direction, scrollamount: là các tùy chọn cho thẻ marquee, là thời gian chạy, kiểu chạy.
+onmouseover="this.stop()": Dừng lại khi di chuột vào vùng đó
+onmouseout="this.start()": Chạy tiếp khi di chuột ra ngoài vùng đó

- Chạy từ phải qua trái:<font color="#FF3399" size="4"><marquee>I Love You Forever</marquee></font>
- Chạy từ Trái qua Phải:
<font color="#FF3399" size="4"><marquee direction=right>I Love You Forever</marquee></font>
- Chạy từ Trên xuống Dưới:
<font color="#FF3399" size="4"><marquee direction=down>I Love You Forever</marquee></font>
- Chạy từ Dưới Lên:
<font color="#FF3399" size="4"><marquee direction=up>I Love You Forever</marquee></font>
- Chạy qua lại:
<font color="#FF3399" size="4"><marquee behavior="alternate">I Love You Forever</marquee></font>


Bước 1:
-Vào mp3.zing.vn và chọn bài hát cần chèn vào.
B
ước 2:
-Mở bài đó tại Zing.
-Và chọn Skin(Nếu Skin  ko có trên trang bạn có thể chỉnh bằng tay trong đoạn code mp3Palyer_Skin(2,3,4,..->11) để post vào Blog.

VD:

Code 1

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8wOC81L2MvInagaMENWNmZmQyMGMyODk2MjYwYmI3ZmU5OTRkNjEwOTJiYjEdUng
WeBXAzfFBo4WeBqjaSBMw6BcUIbaBIFRo4WeBq_IE7DoG98V2FdUngYmkgVHXhdUngqVdUngIEFdUngaHx8Mg
------>

Code 2 thay Skins

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8wOC81L2MvInagaMENWNmZmQyMGMyODk2MjYwYmI3ZmU5OTRkNjEwOTJiYjEdUng
WeBXAzfFBo4WeBqjaSBMw6BcUIbaBIFRo4WeBq_IE7DoG98V2FdUngYmkgVHXhdUngqVdUngIEFdUngaHx8Mg

-Copy
đọan Code dành cho Forum của zing :


Đọan Code này sẽ như sau :

Chế độ KSV thu gọn

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9lNS81ZTU1ZDZmZWUyYTY1NzI0MWZmNGMxOGZiMzQ1OGVhNC5cUIbaBmUsICDN8Tm90IGZhmUsIC2hpWeB25hYmxlIG5vInagaMEdCB0WeByBzmUsICGVdUngZCBcUIbaBWeB25leSAoIOS4jea9rdUngS4jeeUqOiKsemMoiApfEzDom0gVHXhdUngqVdUngIEcUIbaBp4WeBdUngHdCAvInagaMEIEpKIExpWeBiAvInagaMEIOael-S_idUngadsHxmYWxzZQ/[FLASH]

Bước 3:
Vào Chỉnh sửa trang ---> Chèn Tiện ích khác ---> Tìm kiếm tiện ích
"
Include gatdet(iframe)"  ---> Dán code dưới vào,
xóa 2 khóa FLASH và/FLASH đi, sau đó chỉnh sửa theo ý muốn.
*NOTE:
Include gatdet(iframe)
Có thể trình chiếu nguyên một trang web (trừ google,facebook,..),có thể chèn bất cứ trang websties nào vào blog của mình qua tiện ích này,bạn chỉ cần chép địa chỉ của trang đó và Past là xong.

Chế độ KSV thu gọn

http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9lNS81ZTU1ZDZmZWUyYTY1NzI0MWZmNGMxOGZiMzQ1OGVhNC5cUIbaBmUsICDN8Tm90IGZhmUsIC2hpWeB25hYmxlIG5vInagaMEdCB0WeByBzmUsICGVdUngZCBcUIbaBWeB25leSAoIOS4jea9rdUngS4jeeUqOiKsemMoiApfEzDom0gVHXhdUngqVdUngIEcUIbaBp4WeBdUngHdCAvInagaMEIEpKIExpWeBiAvInagaMEIOael-S_idUngadsHxmYWxzZQ

Bước 4:
Tương tự,bạn có thể tạo 1 List nhạc/Video bằng cách Đăng kí 1 tài khoản trên www.mp3.zing.vn or www.nhaccuatui.com/. Thêm,thêm và thêm thỏa thích xong ùj COPY đoạn Code về và làm tương tự như hướng dẫn trên
.
VD: Mình có một tài khoản trên Zing và mình đã tạo một List nhạc tên là "Vạn Lý Độc Hành" Clik đây và chép Code dán và xem thử....
Và trên Nhạc Của Tui :Click đây

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Thế là bạn đã có thể chèn nhạc vào blog từ zing rồi đó !! Nhớ chỉnh kích thước và tắt/hiện trong  Embed gadget trước khi post vào blog né
 !! Chúc các bạn thành công!

 Code 99 bài Anh ngữ giao tiếp <iframe name="secondFrame" width="525px" height="600px"frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/english/english.php"></iframe>
 Code biểu đồ giá vàng <iframe src="http://www.sjc.com.vn/chart/mini.php" scrolling="No" width="100%" frameborder="0" height="158"> </iframe>
 Code bài hát yêu thích <iframe src="http://static.baihatyeuthich.vn/frontend/widgets/hot_music/vnexpress" height="200" width="300" frameborder="no" scrolling="no"></iframe>
 Code bói số điện thoại 
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.vanmenh.com/flash/canhan/CaNhan-SDT.swf" allowscriptaccess="none" height="500" width="500">
 Code bướm bay <embed allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" enableJavaScript="false" src="http://www.crazyprofile.com/butterfly/Butterfly.swf?nr=6&type1=0&type2=3&type3=1&type4=4&type5=5&type6=2" width=350 height=300 wmode="transparent">
 Code bản đồ du lịch <iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/travelmap/random?format=html&maptype=yes&zoom=yes" width="500" height="350"></iframe>
 Code bể cá <object type="application/x-shockwave-flash" style="outline:none;" data="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074801021/fish.swf?" width="300" height="200"><param name="movie" value="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074801021/fish.swf?"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="scale" value="noscale"/><param name="salign" value="tl"/></object>
 Code bể cá cảnh <embed src='http://www.crazyprofile.com/fish.swf' quality='high' wmode=Transparent allowScriptAccess="never" width='300' height='300' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed>                                              
 Code chia sẻ link zing.vn <iframe src="http://link.apps.zing.vn/box/zhome?type=2" width="100%" frameborder="0" scrolling="no" id="box_link1" height="100%" style="height: 325px; margin-bottom:15px;"></iframe>
 Code chơi đàn piano <embed src="http://www.crazyprofile.com/Myspace_Toys/VirtualKeyboard.swf" width="400" height="300" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
 Code chứng khoán VnExpress.net <iframe id="ifrmChungKhoan" name="ifrmChungKhoan" height="170" width="100%" src="http://vnexpress.net/User/ck/hns/HNStockSmall.asp" noresize border=false frameborder=0 scrolling="no"></iframe>
 Code cưới hỏi ngoisao.net <iframe scrolling="no" height="200px" frameborder="0" width="300px" src="http://ngoisao.net/widget/wedding/box_cuoihoi.asp" vspace="0" hspace="0" marginheight="0" allowtransparency="true" marginwidth="0"></iframe>
 Code cảm ơn cuối trang <div style=
"position: fixed; bottom: 0px; left: 0px; width: 100%; z-index: 49999; height: 30px; background-image: url('http://i1176.photobucket.com/albums/x335/quangthu05/Anh%20cho%20blog/topbar_bg.png'); background-position: center center; background-repeat: no-repeat; text-align: center;">
<div style="width: 85%; height: 25px;">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
<tr>
<td height="25px" align="center" style=
"color: rgb(5, 255, 25); font-size: 10pt;"><font face=
"Arial, Helvetica, sans-serif"><marquee width="1024" bottom:=""
scrollamount="3" behavior="alternate"><a style=
"color: rgb(5, 255, 25);"><strong>Cảm ơn bạn đã truy cập website này!</strong></a></marquee></font></td>
</tr>
</table>
</div>
 Code download phần mềm <embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess=
"never" src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User456/Flash1.swf&amp;scalemod=true"wmode="transparent" width="100%" height="150"> 
 Code dịch văn bản <iframesrc ="http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/dichvanban/dich-van-ban.htm"width="500" height="450" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe> 
 Code dự báo thời tiết
<iframe src="http://docuongbg.zxq.net/dubaothoitiet/dubaothoitiet.html" width="180" height="261" name="docuongbg" scrolling="no" border="0"frameborder="0"></iframe>
 Code dự báo thời tiết vntime.vn
<iframe src="http://vntime.vn/demo/index.html" width="360px" height="216px" frameBorder="0" style="overflow:hidden;"></iframe>
 Code game ai là triệu phú phiên bản tiếng Anh <embed src="http://www.crazyprofile.com/Myspace_Toys/Millionaire.swf" width="441" height="500" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
 Code game ngoisao.net <iframe scrolling="no" height="250px" frameborder="0" width="300px" src="http://ngoisao.net/widget/ns/NSWidget21.html" vspace="0" hspace="0" marginheight="0" allowtransparency="true" marginwidth="0"></iframe>
 Code giá vàng <iframe frameborder="0" height="226px" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.eximbank.com.vn/WebsiteExrate2012/Gold_vn_2012.aspx" width="700px"></iframe>
 Code giá vàng trong nước
<iframe border="0" SRC="http://vip.giavang.net/data/aj2.php" width=100% height=400><br /> If you can see this, your browser doesn&#8217;t<br /> understand iframe. However, we&#8217;ll still<br /> <a href="hello.html">link</a><br /> you to the file.<br /> </iframe>
 Code gỡ rối ngoisao.net <iframe scrolling="no" height="250px" frameborder="0" width="300px" src="http://ngoisao.net/widget/ns/NSWidget27.html" vspace="0" hspace="0" marginheight="0" allowtransparency="true" marginwidth="0"></iframe>
 Code gửi thiệp điện tử <iframe src="http://www.bijbo-ecards.com/bijbo/en/ecard/ecard/cli_apgy/ecard.swf" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="410" name="webcu"></iframe>
 Code hỏi đáp pháp luật dantri.com.vn <iframe src="http://comment.dantri.com.vn/DefaultHdpl.aspx" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" width="302px" height="350px" scrolling="no" ></iframe>
 Code karaoke Ziczac! <embed src="http://static.ziczac.vn/zz/karaoke.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"   width="513" height="425" name="karaoke" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
 Code kiểm tra bảng mã màu <iframesrc="http://ig.gmodules.com/gadgets/ifrview=home&url=http://colorchoosergadget.googlecode.com/svn/trunk/colorChooser.xml&nocache=0&up_paletteName=Color+Chooser&up_colors=F01818+111399+1D20F0+FFFFFF+FFFFFF+FFFFFF+FFFFFF+FFFFFF+FFFFFF+FFFFFF&lang=en&country=us&.lang=en&.country=us&synd=ig&mid=91&ifpctok=-2679100774437118161&exp_track_js=1&exp_ids=17259,22765&parent=http://www.google.com&refresh=3600&libs=core:core.io:core.iglegacy:authrefresh&is_signedin=1"id="remote_iframe_91"name="remote_iframe_91" style="border: 0pt none ; margin: 0pt; padding: 0pt; overflow: hidden; width: 190px; height: 220px;"onload="_ifr_ol(this)" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
 Code kiểm tra code <iframe frameborder="0" src="http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/tb/thucode.html"height="400" width="520"></iframe>
 Code kiểm tra IQ <embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/599/iqtest.swf" width="100%" height="450" wmode="transparent">
 Code kênh iTV.vn
<iframe width="100%" height="190px" scrolling="no" frameborder="0" src="http://kenhitv.vn/feednew/">
 Code kết quả bóng đá trực tuyến <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash" width="170px" height="423px" id="InsertWidget_949258d1-6dd5-4433-b60a-4f95b17bd2fe" align="middle"><param name="movie" value="http://widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"/><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="menu" value="false" /><param name="flashvars" value="r=2&appId=949258d1-6dd5-4433-b60a-4f95b17bd2fe" /> <embed src="http://widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"  name="InsertWidget_949258d1-6dd5-4433-b60a-4f95b17bd2fe"  width="170px" height="423px" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" align="middle" flashvars="r=2&appId=949258d1-6dd5-4433-b60a-4f95b17bd2fe" /></object>
 Code kết quả xổ số <iframe src='http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/transweb/xoso.htm' width='100%' height='550px' style='margin-top:-50px;' scrolling='no' frameborder='0'></iframe>
 Code lịch phát sóng truyền hình <iframe src="http://bongda.com.vn/truyenhinh.aspx" frameborder="1" width="170" height="250" scrolling="yes"></iframe>
 Code lời hay ý đẹp <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/603/loi_hay_y_dep_1.swf"width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"wmode="transparent" allowscriptaccess="never">
 Code mua sắm ngoisao.net <iframe src="http://muasam.ngoisao.net/nguoilaodong.html" style="width:300px;height:700px;overflow: hidden" frameborder="0"></iframe>
 Code những ca khúc song ca hay nhất <iframe title="Tamtay music player" width="468" height="240" src="http://music.tamtay.vn/tool/embed/playlist/147510?width=460" frameborder="0"></iframe>
 Code phim hoạt hình Tom và Jerry <iframe name="secondFrame" width="525px" height="471px"frameborder="0" scrolling="auto" src="http://nttp.org/violet/tom_jerry.php"></iframe>
 Code quà tặng cuộc sống <iframe name="secondFrame" width="520px" height="470px"frameborder="0" scrolling="auto" src="http://user11.jabry.com/nguyendichlong/htm/qua tang cuoc song.htm"></iframe>
 Code rao vặt VnExpress.net <iframe id="frm_IO_SH" marginwidth="0" allowtransparency="true"marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no" width="180px" height="450px" src="http://raovat.vnexpress.net/widget/cuoi.html"></iframe>
 Code sách danh ngôn <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/599/danh_ngon.swf "width="520" height="250" type="application/x-shockwave-flash"wmode="transparent" allowscriptaccess="never">
 Code thi trắc nghiệm cân não <embed src="http://www.cannao.com/dautri/game.swf" width="100%" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none">
 Code thành ngữ tiếng Anh <iframe src="http://nttp.org/idiom/index2.php" width="520" height="600" name="tn" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe>
 Code thông tin bóng đá <iframe src="http://bongdapro.vn/broadcast.aspx" scrolling="no" frameborder="0" style="width:380px;height:470px;border:0px;padding:5px;"></iframe>
 Code thông tin chi tiết trình duyệt <a href="http://www.wieistmeineip.de/cometo/?en"><img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-address/?size=468x60" border="0" width="468" height="60" alt="IP" /></a> 
  <a href="http://www.wieistmeineip.de/cometo/?en"><img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-address/" border="0" width="125" height="125" alt="IP" /></a>
 Code thông tin chứng khoán <iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://chart.vietstock.vn/tabchart/vschart.aspx" frameborder="0" width="210" height="300"></iframe>
 Code thông tin ngân hàng VnExpress.net <iframe src=" http://vnexpress.net/service/otherbox/widget-ebank/default.htm?f=614" frameborder="0" scrolling="no" width="300" height="250"></iframe>
 Code thông tin địa điểm du lịch 
<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=html"></iframe>
 Code thể thao VietNamNet.vn <iframe src="http://clip.vietnamnet.vn/vnn/sport1.htm" frameborder="0" scrolling="no" width="355px" height="333px">
 Code thời tiết VnMedia.vn <iframe src="http://www6.vnmedia.vn/thoitiet_box.asp" frameborder="0" border="0" width="215" height="154" SCROLLING="no"></iframe>
 Code tin tức 180.com <iframe src="http://tin180.com/widget/hslide/" width="718" height="149" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe> 
  <iframe src="http://tin180.com/widget/160x400/" width="160" height="400" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe>
 Code tin tức 24h.com.vn <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash" width="170px" height="423px" id="InsertWidget_aa1ee8de-44db-4ae0-9608-5f4072180d6d" align="middle"><param name="movie" value="http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"/><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="menu" value="false" /><param name="flashvars" value="r=2&appId=aa1ee8de-44db-4ae0-9608-5f4072180d6d" /> <embed src="http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"  name="InsertWidget_aa1ee8de-44db-4ae0-9608-5f4072180d6d"  width="170px" height="423px" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" align="middle" flashvars="r=2&appId=aa1ee8de-44db-4ae0-9608-5f4072180d6d" ></embed></object>
 Code tin tức bongdaplus.vn <iframe scrolling="no" frameborder="0" style="width:300px;height:450px;padding:0;margin:0;" src="http://bongdaplus.vn/utilities/EmbeddedHtml/embed.aspx"> </iframe>
 Code tin tức báo điện tử Chính phủ <iframe scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" src="http://baodientu.chinhphu.vn/NewsWidget.aspx" style="width: 230px; height: 300px;">Bao dien tu Chinh phu - Chinhphu.vn</iframe>
 Code tin tức dantri.com.vn <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash" width="170px" height="423px" id="InsertWidget_ebd1e650-28d6-45c2-bc5b-761973ef74a7" align="middle"><param name="movie" value="http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"/><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="menu" value="false" /><param name="flashvars" value="r=2&appId=ebd1e650-28d6-45c2-bc5b-761973ef74a7" /> <embed src="http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"  name="InsertWidget_ebd1e650-28d6-45c2-bc5b-761973ef74a7"  width="170px" height="423px" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" align="middle" flashvars="r=2&appId=ebd1e650-28d6-45c2-bc5b-761973ef74a7" ></embed></object>
 Code tin tức Euro 2012 VnExpress.net <iframe id="widgetEuro" width="300px" height="285px" scrolling="no" frameborder="0" src="http://euro2012.vnexpress.net/export/toparticle/index.html"></iframe>
 Code tin tức giaoduc.net.vn <iframe scrolling="no" frameborder="0" style="width:310px;height:400px;padding:0;" src="http://giaoduc.net.vn/utilities/embed.aspx?id=354"> </iframe>
 Code tin tức iOne.net <iframe id="frm_IO_SH" marginwidth="0" allowtransparency="true"marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no" width="180px" height="450px" src="http://vnexpress.net/widget/ione/p_180x450f11-31-10.html"></iframe>
 Code tin tức ngoisao.net <iframe scrolling="no" height="250px" frameborder="0" width="300px" src="http://ngoisao.net/widget/ns/NSWidget2.html" vspace="0" hspace="0" marginheight="0" allowtransparency="true" marginwidth="0"></iframe>
 Code tin tức VnExpress.net <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash" width="400px" height="343px" id="InsertWidget_e964ece1-0a25-4bc5-a442-b21ea4c8a62c" align="middle"><param name="movie" value="http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"/><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="menu" value="false" /><param name="flashvars" value="r=2&appId=e964ece1-0a25-4bc5-a442-b21ea4c8a62c" /> <embed src="http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"  name="InsertWidget_e964ece1-0a25-4bc5-a442-b21ea4c8a62c"  width="400px" height="343px" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" align="middle" flashvars="r=2&appId=e964ece1-0a25-4bc5-a442-b21ea4c8a62c" ></embed></object>
 Code tin tức Vsao.vn <iframe style="width: 300px; height: 250px;" src="http://vsao.vn/contents/widget300250" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe>
 Code tin tức xemngay.com <iframe src="http://1-open-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr?up_savelasttab=0&v=755d384295bcbfa5687a231bf3e28&container=open&view=home&debug=0&mid=1&lang=all&url=http://www.xemngay.com/VietNewsGadget.aspx&country=ALL&source=" frameborder="0px" width="500px" height="600px"></iframe>
 Code tra cứu lãi suất <iframe scrolling="no" frameborder="0" src="http://laisuat.vn/Pages/QuickInteresrateVTV9.aspx" style="background-color: transparent; width: 200px; height: 170px;"></iframe> 
 Code truyền hình Tuổi trẻ <iframe width="200" height="396" src="http://tv.tuoitre.vn/site/thtt" frameborder="0" allowfullscreen="false"></iframe>
 Code truyền hình VietNamNet <iframe src="http://clip.vietnamnet.vn/vnn/3ghot.1.02.htm" height="323" width="300" scrolling="no"> <p>Your browser does not support iframes.</p> </iframe>
 Code truyện cười <iframe frameborder="1" width="98%" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" height="200"></iframe>
 Code trình soạn thảo tiếng Việt <iframe frameborder="0" src="http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/tb/soantiengviettrenblog.html"height="400" width="520"></iframe>
 Code tìm kiếm Google <form xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" action="http://www.google.com.vn/custom" method="get" target="_top"><table bgcolor="#ffffff"><tr><td align="left" height="32" nowrap="nowrap" valign="top"><a href="http://www.google.com/"><img align="middle" alt="Google" border="0" src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" /></a><input maxlength="255" name="q" size="50" type="text" value="" /><input name="sa" type="submit" value="Search" /><input name="client" type="hidden" value="pub-1710694852538675" /><input name="forid" type="hidden" value="1" /><input name="ie" type="hidden" value="UTF-8" /><input name="oe" type="hidden" value="UTF-8" /><input name="cof" type="hidden"value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH :center;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:0000FF;LC:0000F F;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1;" /><input name="hl" type="hidden" value="vi" /></td></tr></table></form>
 Code tập vẽ <embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" name="flashplayer" src="http://www.wishafriend.com/pf/dp/swf/drawingpad.swf" quality="high" width="340" height="340" swliveconnect="true" allowscriptaccess="samedomain" />
 Code tỷ giá ngoại tệ <iframe frameborder="0" height="500px" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.eximbank.com.vn/WebsiteExrate2012/ExchangeRate_vn_2012.aspx" width="700px"></iframe>
 Code tỷ giá thế giới <iframe id="frmTygia2" width="235px" height="220px" frameborder="0" scrolling="no" src="http://classic.easy-forex.com/en/forex.quotesbox.aspx" style="z-index: 0; margin-top: -38px;"></iframe>
 Code việc làm nld.com.vn <iframe src="http://vieclam.nld.com.vn/?mod=addons" width="100%" height="50" style="display:block" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
 Code xem ngày tốt xấu - lịch vạn niên <iframe src="http://1-open-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr?v=1f57dd46cd29573d1d2869e0fd296d8e&container=open&view=home&debug=0&mid=1&lang=all&url=http://www.xemngay.com/gadget.aspx&country=ALL&source=" frameborder="2px" width="300px" height="400px"></iframe>
 Code xem tivi <iframe src="http://vanngai.zxq.net/ngaitivi/ngaitivi2.html"scrolling="no" frameborder="0" style="width: 512px; height: 450px"></iframe>
 Code xem tivi flash <embed src=https://beeaaf65-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/chonthiepcuoi/flash/kenhtruyenhinh.swf width=600 height=200 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" AllowScriptAccess="never"></embed>
 Code xem tướng nốt ruồi <embed type="application/x-shockwave-flash"  src="http://www.vanmenh.com/flash/xemtuong/XemTuong-NotRuoiMat.swf" allowscriptaccess="none" height="600"  width="400">
 Code âm lịch <iframe src="http://www.fivn.com/gadget/amlich.html
v=c231bb77e662987c8e01bb83843de36&container=open&view=home&debug=0&mid=1&lang=all&country=ALL&source=" frameborder="0px" width="280px" height="280px"></iframe>
 Code âm lịch Hồ Ngọc Đức <iframe src="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/day.html"></iframe>
 Code đàm thoại Anh văn <iframe src="http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=f5d922d97e345aa1&skin=custom_input" width="520" height="320" frameborder="1"></iframe>
 Code đếm số người online <a href="http://whos.amung.us/stats/v9v39euynasj/"><img src="http://whos.amung.us/widget/v9v39euynasj.png" width="81" height="29" border="0" title="Click to see how many people are online" /></a> 
 Code địa điểm ngân hàng <iframe src="http://www.ebank.smartlink.com.vn:2468/ATM/atmlist" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>
Code ảnh chạy 20-11 <embed src='http://www.crazyprofile.com/slide_show/ssfd02.swf' width='530' height='210' FlashVars='pic=907970&fldr=Jan-2011&race=10' quality='high' wmode='transparent' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' >
 Code Chữ
 <marquee height=450 direction=up scrollamount=10" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
<a>
<img alt="http://Taochu.Uhm.vN" src="http://Taochu.Uhm.vN/chu/58/s.gif" border='0'>
</a>
</marque>
Code YouTube Tự Đông Play
 <object width="425" height="344">
<param name="movie" value="Bài Hát &hl=en&autoplay=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/N_WP1VOlAUI&hl=en&autoplay=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00"
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
</embed>

Code
YouTUBE chạy ẩn trong Blog

 .<a href="http://www.youtube.com/watch?v=UlI-HIHLCEg">Ông xã em number one</a>
<blockquote></blockquote> .<a href="http://www.youtube.com/watch?v=PG94IFZ5uGE&feature=related">Nh?c Tây du ký</a>
<blockquote></blockquote>.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kXhy7ZsiR50 ">Michael Jaskson</a>
<blockquote></blockquote> .<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pMUYl98xGaI&feature=related">We love to love</a>
<blockquote></blockquote>.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ecEsJCH4X4U&feature=related">Still loving you</a>
<blockquote></blockquote> .<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SQJXm_KOSd8">Nh?ng bàn th?ng d?p</a>
<blockquote></blockquote>.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=eA_FjoX6ijE&feature=related">Nh?ng bàn th?ng k? l?</a>
<blockquote></blockquote> .<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OfYalRcmVsw&feature=related">Nh?ng pha bóng hài</a>
<blockquote>
</blockquote>.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=AL_ku7WWKU0&feature=related">Nh?ng pha bóng k? thu?t</a>
<blockquote></blockquote>.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5vuVM0NUn7M&feature=related">?o thu?t hay</a>
<blockquote></blockquote><br /><br />  
<script type="text/javascript" src="http://webplayer.yahooapis.com/player-beta.js"></script>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn :
<blockquote></blockquote> .<a href="Địa chỉ  Video cần phát ">Tên Video</a>
<script type="text/javascript" src="http://webplayer.yahooapis.com/player-beta.js"></script>